Sơ kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong lực lượng vũ trang Vĩnh Phúc

30/10/2013

Sáng 29/10/2013, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên (CU, CTV) trong Quân đội nhân dân Việt Nam”.

          Đến dự hội nghị, về phía Quân khu 2 có Trung tướng Nguyễn Ngọc Liên - Chính ủy Quân khu, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Lê Quang Đình - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

          Sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, đến nay, toàn lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh hiện có 41 đồng chí Chính ủy, chính trị viên, thiếu 1 đồng chí so với nhu cầu. Từ năm 2005 đến nay, tỉnh đã cử được 23 đồng chí đi đào tạo tại Học viện Chính trị quân sự. Chất lượng đội ngũ được nâng lên đáng kể nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới với hơn 34% có trình độ đại học, gần 61% có trình độ cao đẳng; 100% đều có năng lực khá giỏi và có phẩm chất đạo đức, uy tín cao trong đơn vị.

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

 

          Đánh giá chung ở LLVT Vĩnh Phúc cho thấy, trong quá trình tổ chức thực hiện, người chỉ huy và CU, CTV trong các đơn vị luôn giải quyết tốt mối quan hệ công tác. trên cương vị là phó bí thư thường trực, phó bí thư cấp ủy cơ quan quân sự địa phương, CU, CTV và người chỉ huy các cấp đã phục tùng tuyệt đối sự lãnh của Đảng ủy quân sự cùng cấp; tích cực đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện để cấp ủy thảo luận, ra nghị quyết (kết luận) lãnh đạo; sau đó, CU, CTV cùng người chỉ huy triển khai thực hiện nghị quyết bằng kế hoạch, hướng dẫn. Đội ngũ CU, CTV đã kịp thời bám sát định hướng chính trị tất cả các hoạt động của bộ đội, chỉ đạo cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị trong tiến hành các mặt công tác cả về nội dung, phương pháp, yêu cầu cần đạt được; tích cực tham mưu, đề xuất cho bí thư chỉ đạo hoạt động các mặt công tác trong nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng địa bàn vững chắc. Các đồng chí phó chính ủy, chính trị viên phó ở từng cấp cũng đã phát huy vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được CU, CTV phân công. Đội ngũ CU, CTV đã khắc phục tư tưởng thụ động, ỷ lại, “đứng ngoài cuộc”; tích cực học tập, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, năng lực, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, tương xứng với yêu cầu mới. Kết quả đánh giá chất lượng cấp ủy viên hằng năm: 100% cấp uỷ viên là CU, CTV, phó chính ủy, chính trị viên phó đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Trong điều hành, quản lý xây dựng đơn vị, người chỉ huy và CU, CTV cùng cấp luôn thể hiện tốt vai trò người chủ trì về quân sự, người chủ trì về chính trị, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau; thực hiện tốt các mối quan hệ, nhất là mối quan hệ phối hợp công tác, tin cậy, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Người chỉ huy phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được phân công và quy định, quy chế của cấp ủy - chỉ huy. CU, CTV đã phối hợp chặt chẽ với người chỉ huy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chung của đơn vị và thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Dân chủ trong sinh hoạt được mở rộng, đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy, sự đồng thuận trong cơ, quan đơn vị được tăng cường; nhờ đó, hiệu suất công việc ngày càng tốt hơn, đạt độ đồng đều vững chắc. Bên cạnh đó, CU, CTV còn tích cực trong việc đề xuất với cấp ủy và trực tiếp phối hợp với các ban đảng của tỉnh, huyện về công tác xây dựng Đảng đối với LLVT địa phương; chủ động phối hợp với lãnh đạo cấp huyện, cấp xã chỉ đạo hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Nhờ đó, các mặt công tác Đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương được tiến hành đồng bộ, đặc biệt là công tác dân vận, công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội, góp phần xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

          Phát biểu tại hội nghị, Bí Thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng và Chính ủy Quân khu 2 Nguyễn Ngọc Liên đánh giá cao những kết quả tích cực trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 51 của LLVT Vĩnh Phúc đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục. Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thực hiện Nghị quyết số 51, yêu cầu các tổ chức Đảng, các đơn vị trong Đảng bộ quân sự tỉnh quán triệt sâu sắc và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác quân sự - quốc phòng, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 51; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện tốt các giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém đã chỉ ra sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; thực hiện tốt công tác xây dựng, quy hoạch, đào tạo cán bộ quân sự nói chung, đội ngũ CU, CTV nói riêng để nâng cao năng lực, phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ quan trọng này...

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: