Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Văn Vọng: Phát triển giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc theo hướng đồng bộ, hiện đại

08/11/2013

Ngày 7/11/2013, đồng chí Phạm Văn Vọng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tình hình thực hiện các nhiệm vụ sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI.

         Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thị Tuyến - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

         Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được mở rộng, phát triển cân đối giữa các cấp học, từng địa phương, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn. Hiện, toàn tỉnh có 564 trường học, Trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở dạy nghề với 295.325 học sinh, sinh viên. Chất lượng giáo dục toàn diện đã chuyển biến tích cực và vững chắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều thành tích nổi bật và là thế mạnh của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh, có tác động tích cực đến phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên được quan tâm.

         Cùng với đó, việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng, đổi mới; năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp được nâng cao. Công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh và cụ thể, thiết thực hơn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục bậc trung học tiếp tục được duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng…

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
kết luận buổi làm việc

 

         Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành còn một số hạn chế, đó là: số trẻ ra lớp mẫu giáo tăng nhanh, trong khi đó cả phòng học và giáo viên còn thiếu. Tình trạng thiếu giáo viên tiểu học, giáo viên bộ môn tiếng Anh, thể dục, tin học phổ biến trong toàn tỉnh; việc khai thác, bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học còn yếu. Các nhà trường còn nặng về dạy kiến thức văn hoá, coi nhẹ giáo dục các kỹ năng khác; chưa có giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm…

         Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ Sở đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong toàn ngành; đặc biệt Đảng bộ và lãnh đạo sở đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và đề ra giải pháp sửa chữa, khắc phục. Sau hơn 1 năm thực hiện các nhiệm vụ đề ra đã đạt được những kết quả bước đầu, nhất là việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giáo viên; xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh trong giai đoạn mới; quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất trường học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; mở rộng diện tích trường học; quản lý dạy thêm, học thêm; khắc phục tình trạng thu nhiều khoản đóng góp của học sinh; tăng cường giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề và phân luồng học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục…

         Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Văn Vọng nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo có vị trí, vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này. Ở tỉnh ta, giáo dục và đào tạo cũng được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh rất quan tâm, thể hiện bằng những cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực này trong những năm qua. Đồng chí đánh giá cao kết quả ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh đã đạt được và nhấn mạnh, đây là những thành tựu đáng tự hào. Ngành cũng đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành còn một số hạn chế, đó là: Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh còn bất cập; chất lượng giáo dục đại trà còn có sự chênh lệch giữa các vùng, miền; nặng về giáo dục văn hoá, nhẹ về giáo dục các lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, việc khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn hạn chế; chưa có biện pháp hữu hiệu để xử lý tình trạng dạy thêm, học thêm; chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chưa cao; còn xảy ra tình trạng mất cân đối giáo viên; sự phối hợp giữa ngành giáo dục và đào tạo với các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chưa hiệu quả… Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, ngành cần tập trung phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI cho cán bộ, đảng viên, giáo viên trong toàn ngành. Bên cạnh đó, cần chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo. Tiếp tục củng cố, nâng cáo chất lượng giáo dục; quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhất là việc điều chỉnh sự mất cân đối đội ngũ giáo viên. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng của các Trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở dạy nghề; tham mưu cho tỉnh sắp xếp lại các cơ sở đào tạo nghề cho hợp lý, hiệu quả; làm tốt công tác giáo dục định hướng cho học sinh. Bên cạnh đó, sở cần phối hợp với các ngành, địa phương rà soát lại hệ thống trường lớp để tham mưu cho tỉnh đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Mặt khác, cần tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: