Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Quế Trạo A, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô

14/11/2013

Sáng 14/11/2013, Thôn Quế Trạo-A xã Đồng Quế, huyện Sông Lô được chọn làm điểm tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc và kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930 - 18/11/2013.

       Tới dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô; các đồng chí đại diện các ban, ngành của huyện Sông Lô và xã Đồng Quế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh
tặng lẵng hoa chúc mừng
 

       Xã Đồng Quế là một trong hai xã được chọn làm điểm xây dựng Nông thôn mới của huyện Sông Lô, đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Thôn Quế Trạo-A có 160 hộ dân với 1.050 nhân khẩu (trong đó có 30 hộ dân theo đạo Thiên chúa giáo), chi bộ thôn với 38 đảng viên, Hội người cao tuổi có 75 hội viên, Hội Cựu chiến binh có 65 hội viên, với 80% hộ gia đình thuần nông… Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã đạt được nhiều kết quả: Số gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm sau nhiều hơn năm trước; phong trào tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, phong trào thi đua yêu nước, phong trào đền ơn đáp nghĩa ngày càng phát triển. Riêng năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 10% so với năm 2012; có 121 trên 160 hộ gia đình (chiếm 75,6%) đạt gia đình văn hóa; 100% hộ gia đình trong thôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không có người sinh con thứ 3, không có người vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội; 100% hộ gia đình thực hiện tốt Chỉ thị số 27 của Chính phủ, Chỉ thị số 11 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; 100% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, duy trì nếp sống xanh - sạch - đẹp, an ninh nông thôn được giữ vững; hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong thôn đã hiến 2.991m2 đất và hàng trăm ngày công làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng…

       Tuy nhiên, trong quá quá trình xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa còn một số hạn chế: Cơ cấu gia đình thuần nông vẫn chiếm tỷ lệ cao, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm, xóa nghèo chưa bền vững…

       Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để toàn dân trong thôn đánh giá lại toàn bộ những kết quả đã đạt được trong năm qua và cùng đồng tâm hiệp lực phấn đấu thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cũng như phong trào xây dựng nông thôn mới với mực tiêu “Đoàn kết đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” trong thời gian tiếp theo.

                                                                                                Minh Độ

Các tin đã đưa ngày: