Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Vĩnh Phúc sau 30 năm đổi mới”

15/01/2014

Sáng 15/1/2014, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Vĩnh Phúc sau 30 năm đổi mới, kết quả, nguyên nhân và kinh nghiệm”. Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Trì- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.


Đ/c Nguyễn Văn Trì phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới sẽ góp phần tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng và đây cũng là nội dung dự kiến sẽ được đưa vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ban chỉ đạo tỉnh và các sở, ngành đang tích cực vào cuộc với quyết tâm cao nhằm chuẩn bị tốt cho nội dung chuyên đề báo cáo Trung ương. Những ý kiến của các đại biểu tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh qua 30 năm đổi mới. Do đó, cần tập trung vào những kết quả đạt được về công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh trong những năm qua; đánh giá về những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vấn đề thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, phát triển cơ cấu hạ tầng, an sinh xã hội…

Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo, các đại biểu cho rằng tỉnh cần tăng cường quán triệt tinh thần chỉ đạo trong phát triển kinh tế, chuyển đổi mũi nhọn của ngành nông nghiệp từ trồng trọt sang chăn nuôi; tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn chứa đựng nhiều bất ổn, phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài và đã bộc lộ nhiều mặt hạn chế của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc phát triển kinh tế ở những ngành, lĩnh vực mang tính khoa học, kỹ thuật cao còn hạn hẹp. Một số đại biểu đề nghị tỉnh cần sắp xếp lại các khu, cụm công nghiệp cho phù hợp; đầu tư, phát triển nội lực nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư.

Theo Cổng TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: