Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2014

16/01/2014

Sáng ngày 16/1/2014, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2014. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Vọng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

         Năm 2013, với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đi vào nền nếp, có hiệu quả và chất lượng. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm đã có chuyển biến tích cực, chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm; thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Nhiệm vụ giám sát tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện thường xuyên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đ/c Phạm Văn Vọng phát biểu tại hội nghị UBKT Tỉnh ủy nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBKT TƯ

 

         Năm 2014, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái vể tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Vọng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong năm 2013. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế; lấy kiểm tra dấu hiệu vi phạm làm nhiệm vụ trọng tâm; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh việc kiểm tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các sai phạm để ngăn chặn; xây dựng kế hoạch kiểm tra sát với tình hình thực tiễn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ là công tác kiểm tra, giám sát.

                                                                                   Nguồn:  Cổng TTGTĐT

 

Các tin đã đưa ngày: