Những điểm mới trong hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2013

17/01/2014

1. Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc mở rộng quan hệ đối ngoại với HĐND tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc), trao đổi để nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của bộ máy HĐND và một số nội dung hợp tác giữa 2 tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
làm việc với ngài Kim Dong Hwan - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chungcheongbuk - Hàn Quốc

2. Tổ chức tái giám sát giữa hai kỳ họp những nội dung mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm, bức xúc.

3. Tổ chức hội nghị nghe UBND, cơ quan liên quan báo cáo kết quả thực hiện kết luận giám sát và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy trình điều trần.

4. Cải tiến mạnh mẽ công tác chuẩn bị kỳ họp: Nâng cao trách nhiệm của các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ; 100% các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nghe UBND các huyện, thành, thị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn năm 2013, những bức xúc ở địa phương gắn với tình hình kinh tế xã hội chung của tỉnh, họp Tổ trước kỳ họp; cung cấp tài liệu kỳ họp qua thư điện tử.

5. Thường trực HĐND tỉnh tham dự được một số kỳ họp HĐND cấp xã nơi không tổ chức HĐND huyện.

6. Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết, HĐND tỉnh ra nghị quyết về một số đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc; quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và Đoàn ĐBQH tỉnh.

7. Ra mắt Trang thông tin điện tử HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh.

8. Chỉ đạo Văn phòng giúp việc tổ chức hoạt động theo hướng chuyên môn hóa theo lĩnh vực: Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội; phòng Tổng hợp - Tuyên truyền; phòng Pháp chế; phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

                                                                                                   Ban Biên tập

Các tin đã đưa ngày: