Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2013

20/01/2014

Sáng 20/1/2014, BTV Tỉnh ủy tổ chức họp kiểm điểm công tác lãnh đạo của tập thể BTV năm 2013, nhiệm vụ công tác năm 2014 và kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2013, nhiệm vụ kiểm tra giám sát năm 2014. Đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên T. Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Vọng yêu cầu tập thể BTV Tỉnh ủy thắng thắn, dân chủ chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh, chỉ đạo trong năm 2013, từ đó rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo năm 2014. Cá nhân các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn đóng góp và tiếp thu các ý kiến góp ý để không ngừng hoàn thiện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2013, nhiệm vụ kiểm tra giám sát năm 2014./.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: