Thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi các vị Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cán bộ, nhân viên công tác tại các cơ quan Quốc hội, Hội đồng Nhân dân nhân dịp mừng xuân Giáp Ngọ- 2014

06/02/2014

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2014

 

THƯ CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG

Gửi các vị Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cán bộ, nhân viên

công tác tại các cơ quan Quốc hội, Hội đồng Nhân dân nhân dịp mừng xuân Giáp Ngọ- 2014

          Xuân mới Giáp Ngọ- 2014 đang về với khí thế và niềm tin mới vào tương lai phát triển tốt đẹp của đất nước. Trong niềm vui đón xuân mới, tôi mong muốn và tin tưởng rằng, các vị Đại biểu Nhân dân và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác ở cơ quan biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tiếp tục phát huy trí tuệ, đổi mới sáng tạo, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, xứng đáng với trọng trách và niềm tin của Nhân dân giao phó.

          Mừng xuân Giáp Ngọ, chúc các đồng chí cùng gia đình đón xuân vui tươi, lành mạnh và một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chào thân ái

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: