Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014

22/01/2014

Sáng 22/1/2014, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 19, tổng kết công tác năm 2013, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2013. Các đồng chí: Phạm Văn Vọng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh; Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Năm 2013, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, song kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển với 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu đạt cao như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,89%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 19.275 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2012; thu nhập bình quân đầu người đạt 56,8 triệu đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thu hút được 42 dự án FDI và DDI; giải quyết việc làm cho hơn 22.700 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,93%. 

Cũng trong năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chỉ đạo tổ chức thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5, khóa X; giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước.

Năm 2014 được xác định là năm “Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung nguồn vốn cho các công trình trong điểm và xây dựng nông thôn mới”. Một số chỉ tiêu được tỉnh đề ra là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 – 6,5%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.818 tỷ đồng; thu hút 30 dự án FDI và DDI; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62 – 63%; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu kết nạp mới 2.100 – 2.300 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 83 – 85%; tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 82 – 85%. 

Đồng tình, nhất trí cao với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng năm 2014 dự thảo báo cáo đã nêu, một số đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường cho các làng nghề, khu chăn nuôi tập trung; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, nhất là về đất đai, cát sỏi; ưu tiên dành nguồn lực cho 17 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Vọng yêu cầu năm 2014, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rà soát lại các dự án đầu tư xây dựng để có kế hoạch giãn tiến độ các dự án, hạng mục chưa thật sự cần thiết hoặc chưa cân đối được vốn. Tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tích cực vận động các nguồn lực từ Trung ương, nguồn vốn ODA để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc; duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn tại 20 xã điểm nông thôn mới năm 2013 và ưu tiên nguồn lực cho 17 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2014. Đồng thời, quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, các chính sách an sinh xã hội; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2013. Thời gian tới, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Đẩy mạnh thực hiện kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; tập trung xem xét, giải quyết những vụ việc nổi cộm, vấn đề mới phát sinh, trong đó, đặc biệt quan tâm đến các địa phương, đơn vị có vấn đề phức tạp kéo dài…

Nguồn: Cổng TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: