Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào các dự thảo quy định về công tác cán bộ

05/05/2020

Sáng 29/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để góp ý đối với các dự thảo văn bản liên quan đến công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Đức Chung

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc, có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý vào một số nội dung chủ yếu của các dự thảo văn bản: Đề án rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị, xây dựng danh mục vị trí việc làm cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; Quy định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Theo các đề án, quy định, hiện nay, việc xác định các chức danh, chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị ở nước ta dựa trên căn cứ quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy; phân cấp quản lý cán bộ và chế độ lương chức vụ, phụ cấp chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý.

Tuy nhiên, việc xác định chức vụ, chức danh tương đương chưa có sự thống nhất dẫn đến có sự hiểu và vận dụng khác nhau. Do vậy, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, cần thiết phải tiến hành rà soát tổng thể các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị và ban hành bảng danh mục các chức danh, chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là trong những năm đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm, coi trọng, động viên, khích lệ tinh thần thi đua đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn, đổi mới, sáng tạo vẫn chưa tạo ra đột phá lớn. Hơn nữa, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là những việc mới, khó, phức tạp, nhạy cảm đòi hỏi cán bộ phải có bản lĩnh, quyết tâm cao, sẵn sàng dấn thân, hy sinh lợi ích cá nhân.

Trên thực tế, có cán bộ, đảng viên có tư tưởng mới, có động cơ đúng đắn nhưng không được ủng hộ... Điều này khiến cho người có tài năng, tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm bị nhụt chí.

Nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của BCH Trung ương về xây dựng Đảng, cần thiết phải xây dựng và ban hành Quy định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Góp ý kiến vào dự thảo các văn bản, các đại biểu cơ bản đồng tình, thống nhất với nội dung dự thảo, trong đó nhấn mạnh đến một số vấn đề: Đối tượng áp dụng; phạm vi điều chỉnh; việc cho chủ trương về kế hoạch đổi mới, sáng tạo của cán bộ; kết cấu, câu từ của đề án; nguyên tắc xây dựng bảng lương chức vụ; bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị...

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao ý kiến phát biểu của các địa phương. Đây sẽ là những căn cứ thực tiễn giúp Ban Tổ chức Trung ương có cái nhìn toàn diện trong quá trình bổ sung hoàn thiện dự thảo.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong tình hình hội nhập sâu rộng, mỗi cán bộ cần đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ trong quá trình công tác. Các cấp, ngành cần thực sự coi trọng, khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Đồng chí yêu cầu, các thành viên trong Tổ biên tập tiếp thu và tổng hợp đầy đủ ý kiến phát biểu của các đại biểu để tham mưu giúp lãnh đạo Ban hoàn chỉnh và chuẩn bị các dự thảo văn bản trình Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ nghiên cứu kĩ các dự thảo để đóng góp ý kiến gửi về Ban Tổ chức Trung ương.

Bạch Dương

Các tin đã đưa ngày: