Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

03/06/2020

Sáng 3/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI bước sang ngày làm việc thứ 3. Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy  viên BTV Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.


Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI ra mắt Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư huyện ủy Hà Đình Nhã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp, BCH Đảng bộ huyện đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Hà Đình Nhã tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy; các đồng chí: Nguyễn Thế Hùng, Hà Văn Quyết được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã bầu 32 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bế mạc. 


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Phát biểu trước Đại hội, đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy khẳng định, tập thể BCH Đảng bộ huyện khóa mới sẽ không ngừng phấn đấu, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, toàn tâm toàn ý phụng sự, gánh vác và thực hiện sự nghiệp phát triển của huyện, phục vụ nhân dân. Trước mắt, quyết tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội xác định trong những năm tới là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng, tạo đột phá về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng chí nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra thời kỳ mới trong tiến trình phát triển của huyện. Vì vậy, Đại hội kêu gọi các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ và những kết quả đã đạt được, tăng cường đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Phấn đấu xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: