Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6/2020: Bàn, thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI

19/06/2020

Ngày 18/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2020 để bàn và thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì kết luận phiên họp. Ảnh: Thế Hùng

Báo cáo tình hình phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 nêu rõ: Trước tác động của dịch Covid- 19, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động KT- XH, nhất là tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi nền kinh tế; bảo đảm ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cũng do tác động của dịch Covid- 19, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2019; thu hút đầu tư FDI và DDI đạt thấp so với cùng kỳ, thu ngân sách ước đạt trên 13.700 tỷ đồng, đạt 40% dự toán.

Thảo luận tại phiên họp, trên cơ sở phân tích rõ nguyên nhân và đánh giá về việc thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế, các đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục có cơ chế, chính sách riêng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; trong đó tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ nhà đầu tư thúc đẩy SXKD phát triển, nhất là lĩnh vực xây dựng và bất động sản; tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, xây dựng nhà ở cho công nhân.

Các đại biểu đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Sở Tài chính báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020; tình hình phân bổ Kế hoạch vốn năm 2019 cho các công trình, dự án; dự thảo Nghị quyết HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ; nghe Sở NN&PTNT báo cáo Dự thảo Nghị quyết Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 và Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Dự thảo Nghị quyết của HĐND về cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, Dự thảo Nghị quyết về chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân.

Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các sở: Lao động- TB&XH, Y tế báo cáo Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025, chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020 và giai đoạn 2021-2025; Đề án CNTT ngành Y tế giai đoạn 2020-2025.

Khẳng định những nỗ lực, cố gắng của các cấp các ngành trong thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tiếp tục giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ thực tế xây dựng kịch bản tăng trưởng phát triển KT- XH 6 tháng cuối năm 2020.

Các cấp, các ngành và chủ đầu tư tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến các dự án còn khó khăn, vướng mắc, các dự án hoàn thành trong năm 2020.

Tập trung cao độ sản xuất vụ mùa năm 2020 và chuẩn bị cho vụ đông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chủ động phòng, chống thiên tai, phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi song song với tái đàn lợn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp, các dự án đã cho chủ trương đầu tư; quảng bá và thu hút đầu tư trực tiếp tại chỗ. Các sở, ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh. Thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu du lịch.

Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, giải phóng mặt bằng, đấu thầu; theo dõi, chỉ đạo đến từng dự án, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Chủ động rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư công đi đôi với kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, quản lý chặt chẽ các nguồn thu.

Hồng Chiến

Các tin đã đưa ngày: