Mít tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

16/10/2020

Tối 15/10, tại Nhà hát tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức mít tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự, có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Vĩnh Yên; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành; Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và các đại biểu dự buổi mít tinh chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: PV
 

Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội đã thành công tốt đẹp.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan báo cáo kết quả đại hội.Ảnh: PV

Thành công của đại hội là thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân; là kết quả thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 348 đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội. Ảnh: PV

Đại hội đã thống nhất phương hướng và mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, đó là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh.”

Trước những yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào Vĩnh Phúc ở các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa, cách mạng, tự lực, tự cường; khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tiếp tục thi đua lao động, sản xuất, học tập công tác thực hiện các mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch; chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo phúc lợi và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; phát triển văn hóa, xây dựng con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Các doanh nhân phát huy tốt lợi thế, nắm bắt thời cơ, mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp. Triển khai sâu rộng khắp các phong trào thi đua tới từng cơ quan, đơn vị, địa phương…

Thiệu Vũ

Các tin đã đưa ngày: