Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

10/11/2020

Sáng 9/11, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Chung
 

 

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo hoàn thiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Tỉnh, BTV tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định dự thảo hoàn thiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cần phải tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sử dụng câu chữ cho phù hợp với thực tế, xu hướng phát triển.

Về dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Tỉnh, BTV Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, cần phân công, phân nhiệm cụ thể, tạo môi trường thuận lợi để mỗi đồng chí phát huy năng lực, sở trường của bản thân; có giải pháp để thực hiện nghiêm quy chế cũng như xác định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đây là một trong những nội dung quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, do vậy mỗi đồng chí cần tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện Chương trình, chậm nhất ngày 11/11/2020 gửi lại Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp.

Cả 3 nội dung trên sẽ xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tại một hội nghị gần nhất.

Tiếp tục chương trình, hội nghị đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo một số nội dung: Về Chủ trương điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; chủ trương bổ sung chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chủ trương đối với Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (bổ sung) để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Thu hồi danh mục một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện; danh mục các công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung trong quy hoạch sử dụng đất theo chỉ tiêu phân bổ của Thủ tướng Chính phủ…

Cho ý kiến vào các nội dung trên, BTV Tỉnh ủy đồng ý chủ trương để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu trình HĐND tỉnh xem xét.

Tuy nhiên, đối với chương trình phát triển nhà ở cần xem xét nâng cao tỷ lệ nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp; đối với điều chỉnh quy hoạch giao thông cần làm rõ sự cần thiết phải điều chỉnh trước khi đưa ra các căn cứ pháp lý; bổ sung quy hoạch 2 nút giao cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại Phúc Yên và Tam Dương; xem lại vị trí đầu tư cầu tại xã Như Thụy, huyện Sông Lô.

Đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi các dự án chưa triển khai cần nghiên cứu, phân khai cho các dự án có khả thi, tránh việc tiếp tục phải thu hồi.

BTV Tỉnh ủy cũng thảo luận và cho ý kiến một số nội dung: Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; danh mục các dự án lớn cần triển khai nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư; mô hình tổ chức, cơ chế tài chính hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở sắp xếp các Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc các sở, ngành; tổ chức hoạt động của Hội Khuyến học và Quỹ khuyến học; một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ; việc phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Khánh

 
Các tin đã đưa ngày: