Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số dự án, đề án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh

05/03/2021

Ngày 4/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào một số dự án, đề án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Khánh Linh
 

 

Đối với Đề án phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2045, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều bày tỏ sự đồng tình và cho rằng đây là bước đột phá để phát triển đô thị khu vực cửa ngõ của tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

Nhấn mạnh Phúc Yên là địa phương có rất nhiều lợi thế để phát triển thành đô thị hiện đại, văn minh, một số ý kiến cho rằng, thành phố cần tập trung phát triển mạnh đô thị, dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch sinh thái. Về công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường.

Để thực hiện được mục tiêu đó, cần có giải pháp đột phá để phát triển hạ tầng, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển…

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và đơn vị tư vấn. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị, đề án cần đánh giá cụ thể những hạn chế, yếu kém và thách thức đặt ra trong quá trình phát triển của thành phố Phúc Yên.

Về quan điểm phát triển, đồng chí cho rằng, Phúc Yên xác định tiếp tục lấy công nghiệp làm nền tảng, phát triển dịch vụ là mũi nhọn. Phúc Yên cũng cần xác định mục tiêu phát triển cho từng giai đoạn, trong đó đến năm 2045 trở thành đô thị xanh, thông minh.

Về giải pháp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố cần có cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; ưu tiên phát triển hạ tầng và thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, thành phố phải quan tâm quy hoạch phát triển Phúc Yên thành đô thị xanh, thông minh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng ý với các đề xuất của dự án, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị cần có những đột phá trong phát triển thành phố, nhất là các dự án phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Đồng chí cho rằng, cần có cơ chế chính sách để Phúc Yên huy động nguồn lực tại chỗ cho đầu tư phát triển. Mặt khác, cần có chính sách về đất đai, nhân lực, thủ tục hành chính… để thực hiện hiệu quả đề án.

Đồng chí giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện đề án và Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Phúc Yên trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Về chủ trương ban hành phân cấp quản lý và đầu tư một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ trương đối với Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, sau khi nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo và ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh phát triển mạng lưới xe buýt là rất cần thiết đối với với Vĩnh Phúc.

Đồng chí đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện đề án, trong đó chú ý đến vấn đề xây dựng mạng lưới, tổ chức vận hành, chất lượng phương tiện và đối tượng phục vụ. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm các nhà chờ theo hướng văn minh, văn hóa, tiện lợi; quy hoạch các tuyến xe buýt phù hợp với các tuyến giao thông; xây dựng phần mềm quản lý; tăng cường quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng; mở rộng liên kết với các tỉnh, thành phố lân cận…

Đồng chí cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện về phân cấp đầu tư trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong các kỳ họp tới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến vào Tờ trình xin chủ trương đầu tư dự án khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc và chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 đô thị Sơn Đông, huyện Lập Thạch và một số nội dung quan trọng khác.

NP

Các tin đã đưa ngày: