Sơ kết bước 1 công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

22/04/2021

Ngày 22/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh: Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Hà
 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia; căn cứ các luật liên quan đến công tác bầu cử, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị đã tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở về công tác bầu cử, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Bầu cử các cấp đã kịp thời ban hành 4.800 văn bản chủ đạo đến công tác bầu cử. Toàn tỉnh có 1.163 Ban Bầu cử đại biểu HĐND (trong đó, cấp tỉnh có 13 ban, cấp huyện có 88 ban và 1.062 ban ở cấp xã); có 1.104 Tổ bầu cử.

Theo luật định, tổng số đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh là 3.753 đại biểu, trong đó, cấp tỉnh có 52 đại biểu, cấp huyện có 301 đại biểu và 3.400 đại biểu cấp xã.

Tính đến ngày 18/4/2021, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3, đã lập danh sách chính thức 6.261 người ứng cử, trong đó, có 8 người ứng cử ĐBQH, 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 488 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 5.680 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh, thời gian qua, công tác tuyên truyền về bầu cử được đảm bảo các nội dung theo chỉ đạo; các cấp, các ngành triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử; quan tâm xem xét, giải quyết đơn thư KNTC liên quan đến bầu cử….

Tại hội nghị, các Tiểu ban giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử các huyện, thành phố đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ở cơ sở như việc lập danh sách cử tri tại các khu vực có nhiều biến đổi về dân số (trường học, bệnh viện, khu công nghiệp…); khó khăn về kinh phí để mua sắm các trang, thiết bị phòng dịch tại các khu vực bỏ phiếu; một số khu dân cư không có nhà văn hóa …

Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các Tiểu ban, Ủy ban Bầu cử các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị thời gian tới, Ủy ban Bầu cử các cấp khẩn trương hoàn thành việc phân bổ ứng cử đại biểu HĐND cấp mình về ứng cử tại các đơn vị bầu cử; công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo đơn vị bầu cử đúng hạn, chậm nhất vào ngày 28/4.

Thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các huyện, thành phố được giao phụ trách để nắm tình hình thực tế những khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử.

Ủy ban MTTQ tỉnh định hướng, hướng dẫn các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động; các địa phương tổ chức hội nghị để người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện vận động tranh cử theo đúng luật.

Ủy ban Bầu cử các huyện, thành phố bố trí kinh phí kịp thời cho cuộc bầu cử theo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; chỉ đạo các địa phương triển khai công tác vệ sinh môi trường; tập trung giải quyết các chính sách an sinh xã hội, tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, không để xảy ra các tụ điểm khiếu nại đông người, vượt cấp.

Trong thời gian này, tạm dừng một số công việc chưa thật sự cấp bách như GPMB, cưỡng chế, thi hành án hay một số nội dung có liên quan, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, có tác động đến nhiều mặt của xã hội; xem xét tạm dừng các dự án có nhiều ý kiến, phản ứng của người dân để đảm bảo an ninh trật tự.

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử, rà soát lại các khu vực bỏ phiếu, trang trí các khu vực bầu cử, kịp thời tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên của các tổ bầu cử; phân công trách nhiệm đến từng thành viên tổ bầu cử.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện về công tác bầu cử tại Ủy ban Bầu cử các xã, phường, thị trấn, khu vực bỏ phiếu; lập danh sách cử tri là công nhân, sinh viên, người cư trú ở một số địa bàn có nhiều khu công nghiệp, trường học, nhất là các huyện, thành phố Bình Xuyên, Phúc Yên, Vĩnh Yên…

Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Tiểu ban giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát bầu cử ở địa phương. Các tiểu ban, thành viên tổ giúp việc chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị bố trí thời gian kiểm tra, nắm bắt tình hình, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết công việc liên quan đến công tác bầu cử tại địa phương.

Các tiểu ban giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử các cấp chuẩn bị kỹ hồ sơ nhân sự, thống nhất cách ghi trong lý lịch của các ứng cử viên, tuyệt đối không để xảy ra nhầm lẫn, sai sót trong tiểu sử của các ứng cử viên.

Chỉ đạo, phân công các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành tựu KT-XH trong nhiệm kỳ; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về những điểm mới của Luật Bầu cử, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên để người dân nắm rõ nhằm phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân.

Công khai tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trên hệ thống loa truyền thanh, niêm yết tại khu vực trụ sở xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa.

Xây dựng kế hoạch an ninh trật tự đến từng khu vực bỏ phiếu; phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác bầu cử; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước theo kế hoạch của UBND tỉnh để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Hoàng Nga

Các tin đã đưa ngày: