Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

28/04/2021

Ngày 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thảo luận, cho ý kiến vào Đề án chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số; kết quả thực hiện Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Hà
 

 

Theo đề án của UBND tỉnh về chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số, đề ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng chính quyền điện tử tỉnh thuộc top 15 địa phương tốt nhất cả nước, hình thành các cơ chế, chính sách để kinh tế số đóng góp quan trọng và tăng trưởng của tỉnh; đến năm 2030, cơ bản hình thành chính quyền số với hệ thống dịch vụ số, đưa chính quyền số Vĩnh Phúc thuộc nhóm 10 địa phương tốt nhất cả nước.

Với nội dung này, ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, cần thiết phải ban hành đề án, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực chuyển đổi số nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về chính quyền điện tử.

Bên cạnh đó, tỉnh cần có đòn bẩy về cơ chế, chính sách và quyết tâm chính trị cao để triển khai các bước thực hiện chính quyền số; nghiên cứu thành lập trung tâm an ninh an toàn mạng; tăng cường tập huấn công nghệ an ninh mạng cho các sở, ngành, địa phương; thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động; tính toán các nguồn lực của tỉnh, nguồn lực xã hội hóa để thực hiện hiệu quả đề án trong thời gian tới.

Kết luận nội dung này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, đề án là bước quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh; đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan hoàn thiện đề án, dự thảo nghị quyết.

Trong đó, tập trung đánh giá rõ thực trạng tình hình chuyển đổi số, chính quyền điện tử; làm sao chuyển biến về nhận thức của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số; xác định rõ nguồn lực ngân sách nhà nước và xã hội hóa để phân kỳ đầu tư phù hợp; chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng Đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để bố trí nguồn lực hằng năm thực hiện chuyển đổi số. Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chủ trương về vấn đề này.

Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của Tỉnh ủy về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đánh giá rõ những tác động của chính sách đối với việc nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân.

Trong đó, tập trung tổ chức lại sản xuất cho nhân dân; tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của người dân đối với các cơ chế chính sách của tỉnh về lĩnh vực này; tăng cường quán triệt nghị quyết đến cơ sở để triển khai thực hiện hiệu quả; chú trọng tạo các cơ chế chính sách hỗ trợ để kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp sản xuất phát triển.

Là nghị quyết quan trọng của Tỉnh ủy, do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thành lập các đoàn kiểm tra lại việc ban hành nghị quyết, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết để tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Với công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố chỉ đạo sát công các chuẩn bị bầu cử ở cơ sở; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm nắm chắc tình hình, chỉ đạo công tác bầu cử tại địa bàn được phân công theo dõi.

Thời gian này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư KNTC, các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa, phát hiện đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, gây rối an ninh, trật tự.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản cho huyện Vĩnh Tường; điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường; chủ trương đầu tư dự án đường Tây Thiên - Tam Sơn, đoạn từ Tây Thiên đến cầu Hợp Lý và đoạn QL2C đến hồ Vân Trục.

Chủ trương điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2050; chủ trương trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; kiện toàn Ban Chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Kết luận kiểm tra học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Hoàng Nga

 
Các tin đã đưa ngày: