Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

18/05/2021

 

Hiện các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc các đơn vị bầu cử của tỉnh đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Từ số báo này, Báo Vĩnh Phúc trân trọng trích đăng chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

 

...Là một công dân Vĩnh Phúc - quê hương của Cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc cha đẻ “Khoán hộ” –người mở đường tư duy đổi mới; Quê hương của anh hùng Nguyễn Viết Xuân và bao lớp người cần lao đã và đang lao động quên mình vì sự giàu đẹp của Vĩnh Phúc, chúng tôi xin nguyện:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; niềm tin vào lý tưởng và sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thường xuyên rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức; cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; gương mẫu chấp hành pháp luật.

Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và vụ lợi.

2.Thường xuyên nghiên cứu, học tập, đúc rút kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực để từng bước củng cố, nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội và HĐND. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác; luôn năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả để hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu nhân dân.

3. Có trách nhiệm với cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri và thường xuyên dành thời gian để tiếp xúc với cử tri, với nhân dân để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan Nhà nước, với các tổ chức hữu quan; đồng thời phổ biến và vận động nhân dân thực hiện đúng Hiến pháp và pháp luật.

Là nữ giới, tôi sẽ tham gia tích cực trong việc đề xuất các chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền của phụ nữ được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực và thành quả của sự phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy bình đẳng giới, đảm bảo việc thực hiện quyền của trẻ em; phòng - chống bạo lực gia đình. "Không để ai bị bỏ lại phía sau của sự phát triển", nhất là những người yếu thế trong xã hội.

4 -Tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý kiến trong xây dựng luật pháp từ thực tiễn của đời sống nhân dân. Làm tốt vai trò giám sát của người Đại biểu Nhân dân. Thực hiện trách nhiệm với cử tri, với nhân dân trong thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. “Việc gì có lợi cho dân, cho đất nước thì quyết tâm làm, việc gì có hại cho dân, cho đất nước thì kiên quyết không làm!”.

5- Thúc đẩy những chính sách ưu tiên của Vĩnh Phúc

Gần 55 năm sống, học tập, gắn bó và làm việc ở Vĩnh Yên nói riêng và Vĩnh Phúc nói chung, tôi hiểu sâu sắc những quan tâm, mong mỏi của các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo và nhân dân các địa phương trong tỉnh, cũng như sự kỳ vọng của nhân dân cả nước, của Trung ương đối với vai trò năng động và vị thế chiến lược của Vĩnh Phúc trong tương lai.

Đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế thế giới, Vĩnh Phúc đứng trước nhiều khó khăn, thách thức có cả khách quan và chủ quan. Với Vĩnh Phúc, tỉnh cần được sự ủng hộ của Quốc hội của Trung ương để hiện thực hóa tầm nhìn của mình, là đại biểu Quốc hội tôi sẽ đề xuất các chính sách vì mục tiêu phát triển và vai trò động lực của Vĩnh Phúc cũng như những quyền lợi của người dân tỉnh nhà trong tổng thể phát triển chung của vùng và cả nước.

Với trách nhiệm là Bí thư Tỉnh ủy và người đại biểu của nhân dân, tôi cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu, vận dụng đúng đắn Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phát huy nội lực, tiềm năng và thế mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đề xuất thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế-xã hội , thu hút đầu tư phát triển công nghiệp để mang lại việc làm và thu nhập cao hơn cho người dân. Cùng với đó là quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, các chính sách phát triển y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, nhà ở, miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân dân. Chú trọng đào tạo nghề, nâng cao dân trí, tạo việc làm cho người lao động , xóa đói, giảm nghèo, quan tâm người có công và nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thúc đẩy việc sử dụng với hiệu quả cao nhất các nguồn lực về đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội cho hoàn thiện hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu đô thị, khu vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ, chợ. Đồng thời nâng cao chất lượng môi trường sống, không khí trong lành, nhiều cây xanh, cải tạo hồ đầm theo hướng xanh, sạch, đẹp phục vụ nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII , Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

 

... Căn cứ vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình KT-XH, QP-AN của đất nước, của địa phương; Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn cũng như xuất phát từ thực tiễn hoạt động Quốc hội, tôi xin đề xuất chương trình hành động, chủ yếu là tập trung vào 1 số hoạt động nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong hoạt động Quốc hội, nếu được tín nhiệm và bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15, như sau:

Một là, phải gần dân và sát dân hơn.

Trước hết cần đổi mới về đối tượng tiếp xúc. Hiện nay đối tượng tiếp xúc với đại biểu Quốc hội thông qua các hội nghị, thường là cử tri đại diện. Để tránh tình trạng này, đại biểu Quốc hội phải trực tiếp xuống tận cơ sở để tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của người lao động thuộc mọi tầng lớp nhân dân.

Cần quan tâm nhiều tới việc tiếp xúc theo chuyên đề, nhóm chuyên đề, nhóm đối tượng hoặc đối tượng. Có như vậy mới nắm bắt sâu những tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cử tri theo ngành, lĩnh vực chuyên môn hoặc theo từng đối tượng.

Tăng cường tiếp công dân tại văn phòng đoàn để cử tri và công dân có nhiều cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chuyển tải và tiếp nhận thông tin.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và Quốc hội cũng như hoạt động cử tri thông qua trang chuyên mục Quốc hội với cử tri trên Báo và trên truyền hình Vĩnh Phúc.

Hai là, về công tác lập pháp

Tích cực tham gia ý kiến về chương trình xây dựng pháp luật ngay từ đầu nhiệm kỳ. Việc xây dựng luật mới phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và khi thấy thực sự cần thiết; tập trung vào rà soát các luật hiện có về sự hạn chế, bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ để sửa đổi, bổ sung.

Tập trung nghiên cứu và tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với các dự thảo dự án luật bảo đảm đạt 100%, không lấy ý kiến bằng văn bản.

Tích cực nghiên cứu, tham gia phát biểu, góp ý đầy đủ đối với các dự án luật được Đoàn phân công khi thảo luận tại tổ và hội trường.

Ba là, về công tác giám sát

Nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội về chương trình giám sát cho toàn khóa, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, như: đất đai, tài chính, đầu tư, xây dựng…

Nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các báo cáo theo luật định và các vấn đề quan trọng của đất nước;

Chuẩn bị nội dung chất vấn tại các phiên chất vấn theo chuyên đề quốc hội thông qua các ý kiến tổng hợp từ cử tri và các cơ quan chuyên môn.

Tập trung giám sát vào các lĩnh vực nổi cộm, bức xúc trên địa bàn tỉnh mà cử tri và dư luận xã hội quan tâm.

Tập trung giám sát về việc chậm thực hiện các kết luận sau giám sát và chậm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như đơn thư của công dân tại các cơ quan thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Bốn là, về ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân.

Việc tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị và đơn thư được chuyển đến các cơ quan theo thẩm quyền kịp thời, đồng thời thông tin đến người có ý kiến, kiến nghị hoặc đơn thư được biết kịp thời, chính xác.

Kết quả trả lời được thông tin kịp thời tới người có ý kiến, kiến nghị hoặc đơn thư. Những ý kiến, kiến nghị và đơn thư thuộc thẩm quyền các cơ quan Trung ương trả lời được đăng tải thông tin trên Báo Vĩnh Phúc.

Tập trung đôn đốc hoặc tổ chức giám sát những cơ quan chậm trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri hoặc đơn thư của công dân.

Năm là, nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội.

Qua nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV cho thấy có rất nhiều phiên thảo luận về một số dự án luật và một số báo cáo không cung cấp đủ tài liệu hoặc cung cấp chậm trễ, mai họp - tối nay mới có, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của phiên họp. Do vậy, đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội không trình Quốc hội xem xét những dự án luật, những báo cáo thiếu hồ sơ hoặc nộp hồ sơ chậm không đúng thời gian quy định.

Cũng qua 1 số phiên thảo luận cho thấy: phiên thảo luận nào gộp nhiều nội dung với nhau, thì có nội dung đại biểu không có ý kiến đã làm ảnh hưởng đến chất lượng phiên họp. Do vậy, phải đề xuất với Quốc hội cần phân theo thời gian cho từng phiên họp đối với từng nội dung, để đảm bảo nội dung nào đại biểu cũng tham gia…

Sáu là, đóng góp vào sự phát triển KT-XH cho tỉnh.

Cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp nghiên cứu xây dựng một số cơ chế, chính sách hỗ trợ có tính đặc thù để thu hút mọi nguồn lực xã hội nhằm khai thác tiềm năng sẵn có của tỉnh;

Nghiên cứu một số giải pháp có tính đột phá nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những nút thắt hiện nay để phát triển KT-XH cho tỉnh.

Đề xuất với một số cơ quan trung ương tạo điều kiện giúp cho tỉnh có được một số chủ trương hoặc cơ chế để phát triển hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội cho tỉnh.

Tham mưu, đề xuất với tỉnh một số cơ chế đầu tư hoặc hỗ trợ để từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày càng tốt hơn; nỗ lực cùng nhân dân làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

 

…Nếu được bầu làm ĐBQH, tôi sẽ dồn trí tuệ và tâm lực vào chương trình hành động với các điểm sau đây:

1. Khi được nhân dân tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, bản thân tôi luôn ý thức được rằng đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, đồng thời cũng thấy rõ trách nhiệm rất lớn của mình trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân. Tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tích cực hoạt động trong đoàn ĐBQH tỉnh, trong các cơ quan của Quốc hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong nghị trường và các hoạt động khác. Giữ mối liên hệ tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng, tâm tư và kiến nghị cụ thể của cử tri qua nhiều kênh khác nhau. Tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình tiếp xúc cử tri của Quốc hội cũng như cố gắng tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà tôi quan tâm. Qua tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, cung cấp kịp thời thông tin về các vấn đề quan trọng của đất nước, nội dung cơ bản của các luật, nghị quyết của Quốc hội, việc trả lời về giải quyết kiến nghị của cử tri. Thực hiện tiếp công dân theo quy định của pháp luật; khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Khi cần thiết tôi sẽ chất vấn các cá nhân đứng đầu các cơ quan nhà nước ở Trung ương về những vấn đề mà cử tri và nhân dân bức xúc, yêu cầu, kiến nghị. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sẽ yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

2. Đối với đất nước, tôi sẽ nghiên cứu đề xuất với Quốc hội cơ chế, chính sách, thực hiện quyết liệt các định hướng phát triển đất nước và các nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, đặc biệt là định hướng của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh và định hướng tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện; sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa kiểm soát vững chắc dịch bệnh covid-19 trong nước vừa duy trì tăng trưởng kinh tế dương. Là cán bộ công đoàn, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến với Quốc hội để đề xuất các cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động; vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao.

3. Đối với tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Sông Lô, tôi sẽ tận tâm, tận lực góp sức mình làm cầu nối giữa trung ương và địa phương; góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách nhằm khai thác, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế cho phát triển của Vĩnh Phúc, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp; có giá trị gia tăng cao; cải thiện tốt môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để tạo công ăn việc làm cho người lao động; tăng nguồn thu nhập của nhân dân. Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khai thác những động lực mới cho tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội.

Tôi sẽ tích cực nghiên cứu, đề xuất các chính sách để thực hiện các khâu đột phá trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đặc biệt là cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, giải phóng các nguồn lực đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo nguyên tắc hiệu quả, bền vững; ưu tiên thu hút phát triển cụm ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước. Tăng cường phân cấp, phân quyền, giao nguồn lực và giao nhiệm vụ gắn với trách nhiệm giải trình để kiểm soát. Đẩy mạnh phát triển đô thị cùng với xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo sự chuyển biến cơ bản về diện mạo, chất lượng đô thị, nông thôn của tỉnh trong 5 năm tới. Trọng tâm là xây dựng đô thị của Vĩnh Phúc: Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh, hướng đến phát triển bền vững, hiện đại, có bản sắc và đồng bộ. Xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, văn hoá, xã hội; xử lý tốt ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò tự quản của nhân dân; khôi phục, nâng cấp các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng địa phương. Nâng cao một cách rõ nét chất lượng cuộc sống của người dân, chuyển thành quả phát triển kinh tế vào đời sống người dân và xã hội. Đối với huyện Sông Lô, tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất các chính sách để góp phần thúc đẩy sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản; chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tích cực, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là giống, biện pháp thâm canh mới, chăn nuôi theo hướng công nghiệp, cơ giới hóa nhằm tăng năng suất, hiệu quả, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của huyện.

Là cán bộ công tác trong lĩnh vực đối ngoại, tôi sẽ cố gắng đóng góp hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới thông qua các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, đối ngoại Nhân dân trên các lĩnh vực cho phép. Xúc tiến việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương, các quốc gia phát triển, quốc gia truyền thống, tăng cường giao lưu văn hoá, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, tạo điều kiện quảng bá hình ảnh của tỉnh ra thế giới.

4. Với cương vị công tác của mình, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ra sức nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, đem lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, để nhân dân yên tâm sản xuất - kinh doanh, sống trong một môi trường yên bình, hạnh phúc. Với trách nhiệm của cán bộ, công chức, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, tiếp tục phấn đấu, không ngừng trau dồi, học hỏi, cống hiến, đóng góp vì sự nghiệp chung, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

 

…Với tâm huyết và những kinh nghiệm đã tích lũy được từ thực tiễn công tác trong cơ quan bảo vệ pháp luật, tôi rất mong muốn được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội để tôi được đóng góp trí tuệ, công sức của mình góp phần hoàn thành trọng trách của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Cụ thể, tôi xin dự kiến chương trình hành động của mình trong nhiệm kỳ Quốc hội sắp tới như sau:

Một là, thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu cao nhất của nhân dân, tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội; luôn chủ động, tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với cử tri, nhất là cử tri nơi bầu ra mình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, thẳng thắn đối thoại, tiếp thu và phản ánh trung thực những ý kiến đóng góp của cử tri; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, kịp thời nói lên tiếng nói của cử tri tại diễn đàn Quốc hội; đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ các vấn đề về quốc kế dân sinh, đặc biệt là những vấn đề mà cử tri trong tỉnh đang quan tâm, mong chờ như vấn đề đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; quản lý và sử dụng có hiệu quả đất đai và các nguồn tài nguyên của tỉnh; vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, tạo công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, nhất là nhân dân ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Hai là, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tích cực nghiên cứu, đánh giá hiệu quả việc thực thi các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của địa phương để tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng pháp luật, chính sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương nhằm từng bước hoàn thiện chính sách pháp luật một cách đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ thực hiện, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; tham gia có trách nhiệm vào việc xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền các cấp thông qua việc bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, Quốc hội; Chính phủ, các cơ quan thuộc chính phủ và thực hiện giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Ba là, tập trung làm tốt vai trò giám sát của Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Hiến pháp, pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội, các văn bản dưới luật, tìm hiểu thực tế ở địa phương, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với Quốc hội những giải pháp, chính sách phù hợp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, quê hương Vĩnh Phúc nói riêng.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc cũng như trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và lập sổ theo dõi đầy đủ các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; phân loại, xác minh giải quyết kịp thời, khách quan, đúng pháp luật các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm; đồng thời chuyển đơn và theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền để báo cáo cử tri và Quốc hội, bảo đảm mọi kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân đều được theo dõi và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Năm là, với cương vị Viện trưởng VKSND tỉnh, tôi sẽ cùng với các ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đoàn đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về các chính sách, chế độ thuộc thẩm quyền của địa phương, sao cho chế độ, chính sách phải phù hợp với pháp luật, sát với tình hình thực tế của địa phương đi vào cuộc sống của nhân dân, dễ hiểu, dễ áp dụng thực hiện, dễ kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành và sự giám sát của nhân dân; tích cực, chủ động đề xuất các biện pháp, kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp ở địa phương nói chung, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND nói riêng, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ của VKSND đã được quy định trong Hiến pháp, Luật Tổ chức VKSND và các văn bản quy phạm pháp luật khác, đó là bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất…

 

…Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào Quốc hội khóa XV, tôi nguyện sẽ tận tâm, tận lực để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tập trung thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau:

Một là: Tham gia hoạt động lập pháp:

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thể chế hóa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn đời sống. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cử tri, các cơ quan đơn vị để tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện các thể chế, hoàn thiện hệ thống luật nâng cao hiệu lực hiệu quả của nhà nước pháp quyền, quản lý xã hội theo pháp luật vừa đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. Quan tâm, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các luật, các cơ chế, chính sách phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nguyện vọng của cử tri. Thực hiện tốt việc lấy ý kiến rộng rãi các tầng lóp nhân dân, nhất là các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản pháp luật, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng pháp luật; Thực hiện tốt công tác giám sát thực thi pháp luật, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và thực thi pháp luật.

Hai là: Tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước:

Tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, tập trung vào những vấn đề cụ thể như:

- Tham gia vào việc ban hành các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và 3 đột phá chiến lược, đó là:

+ Hoàn thiện đồng bộ thể chế, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công - tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.

+ Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo...

+ Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

- Tham gia, đóng góp tích cực vào việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Ba là: Về hoạt động giám sát

Bám sát chương trình giám sát của Quốc hội và thực tiễn của Vĩnh Phúc, bản thân tôi không ngừng học hỏi, đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, góp phần tăng cường pháp chế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề trọng tâm, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh như vấn đề việc làm, môi trường, chính sách người có công, an sinh xã hội... Thường xuyên lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri, liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết để yêu cầu, theo dõi và giám sát việc giải quyết.

Bốn là: Về thực hiện tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, liên hệ mật thiết với cử tri và nhân dân.

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp của quốc hội, liên hệ chặt chẽ, chịu sự giám sát của cử tri; Giữ mọi liên hệ, tiếp nhận các thông tin, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, HĐND, các cơ quan, tổ chức hữu quan. Tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình tiếp xúc cử tri. Ngoài ra sẽ tăng cường tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm. Qua tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận các kiến nghị của cử tri chuyển đến cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và các cơ quan ở tỉnh giải quyết thỏa đáng những bức xúc, kiến nghị của cử tri; từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách mang lại lợi ích chính đáng, phù hợp cho nhân dân.

- Khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân bản thân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sẽ yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

- Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh tích cực, chủ động, vận động, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành để tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ trong việc quyết định một số chủ trương lớn, thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, huyện, tạo điều kiện để Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra…

 

…Là đại biểu trẻ, một trong những đại diện của Ngành giáo dục, được công đoàn ngành, trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 không chỉ là niềm vinh dự của riêng tôi mà còn là niềm tự hào của gia đình, của cơ quan nơi tôi công tác, đồng thời đây cũng là trách nhiệm lớn lao của tôi trước ngành giáo dục nói riêng và cử tri tỉnh nhà nói chung. Với nhận thức, ĐBQH là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cư tri để thực hiện quyền lực tại Quốc hội. Vì vậy, nếu nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri bầu tôi trúng cử làm đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tôi xin hứa:

1. Sẽ phát huy những kiến thức và những kinh nghiệm qua các hoạt động thực tiễn của mình; Sẽ không ngừng tiếp tục rèn luyện, học tập để thực hiện được vai trò, trách nhiệm của một người đại biểu Quốc hội: Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm và chất lượng các phiên họp của Quốc hội, tích cực góp phần vào quá trình đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động Quốc hội; Dành nhiều thời gian thường xuyên gắn bó, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, với cử tri; nhằm lắng nghe được nhiều ý kiến của nhân dân ở nhiều lĩnh vực để mang tiếng nói của người dân đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật, để luật sát với thực tiễn, dễ đi vào cuộc sống, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước ta thực sự là Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân.

2. Tôi sẽ thường xuyên gắn bó với địa phương, chủ động tìm hiểu thực tế, sẵn sàng tiếp xúc với cử tri bằng nhiều hình thức để nắm bắt những bức xúc, nguyện vọng của cử tri. Đề xuất với Quốc hội, các cơ quan có trách nhiệm, cùng giải quyết những kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ và báo cáo kết quả với cử tri. Tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát trong quá trình thực thi đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung vào những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm nhiều; làm rõ trách nhiệm và kiến nghị, theo dõi khắc phục những tồn tại đặc biệt về các vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Luôn quan tâm và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

3. Là ứng cử viên đại diện cho đoàn viên công đoàn, người lao động tôi sẽ cố gắng tham mưu với các cấp lãnh đạo, công tác hoạt động nâng cao nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó là một ứng cử viên nữ đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nói lên tiếng nói về bình đẳng giới, quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em gái trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ, hạnh phúc gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình; đồng thời khẳng định vai trò bình đẳng của phụ nữ trong chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và trong gia đình, góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, hài hòa và bền vững.

4. Với vai trò là cán bộ trong ngành giáo dục, tôi dự kiến sẽ có những tham mưu đề xuất, với ngành giáo dục tỉnh nhà cụ thể như sau:

4.1 Tiếp tục tham mưu với ngành đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng của đội ngũ giáo viên, viên chức ngành giáo dục; tăng cường hoạt động giáo dục thể chất, kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh một cách thực chất để giáo dục tình yêu thương gia đình, lòng yêu nước, lịch sử, cội nguồn dân tộc, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường nhằm gìn giữ những nét đẹp, những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Từ đó, nâng cao nhận thức của người học về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

4.2 Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo ngành giáo dục về đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ với phương châm “học ngoại ngữ đi đôi với sử dụng ngoại ngữ” nhằm mục tiêu đẩy mạnh phong trào dạy và học ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra quốc tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người học, sử dụng ngoại ngữ hiệu quả đáp ứng nhu cầu đổi mới, hội nhập, phát triển trong nước và quốc tế, cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương góp phần xây dựng, quảng bá quê hương Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung tới bạn bè quốc tế…

 

...Với nhận thức và với chức trách nhiệm vụ của mình, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH tôi sẽ:

1- Luôn nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiện vụ theo chức trách, quyền hạn của người ĐBQH.

2- Có trách nhiệm với cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri và thường xuyên dành thời gian để tiếp xúc với cử tri, với nhân dân để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan nhà nước, với các tổ chức hữu quan; đồng thời phổ biến và vận động nhân dân thực hiện đúng Hiến pháp và pháp luật.

3- Tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý kiến trong xây dựng luật pháp từ thực tiễn của đời sống nhân dân. Làm tốt vai trò giám sát của người đại biểu; thực hiện trách nhiệm với cử tri, với nhân dân trong thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

4- Kiến nghị, đề xuất với QH có những cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu thực tế phát triển của địa phương; đặc biệt kiến nghị, đề xuất với QH có những cơ chế, chính sách quan tâm, ưu tiên cho giáo dục để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của địa phương cũng như cả nước…

 

…Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ có điều kiện để thực hiện chương trình hành động của mình với các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, Thực hiện tốt trách nhiệm của một Đại biểu Quốc hội, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, luôn cố gắng lắng nghe ý kiến nguyện vọng của cử tri để phản ánh các kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và tại các kỳ họp của Quốc hội, tích cực tham gia các phiên họp thảo luận; tham gia giám sát, kiến nghị đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri, vận dụng vào thực tiễn trong cuộc sống; lắng nghe những quan điểm khác nhau để phân tích lựa chọn những thông tin, đánh giá các dư luận xã hội, tham gia thảo luận, biểu quyết có chất lượng và hiệu quả để luật ban hành sớm đi vào cuộc sống.

Thứ hai, là đại biểu nữ nên tôi luôn quan tâm đến vấn đề như người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em; vấn đề chính sách an sinh xã hội cho Người có công, hộ nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay Đảng và Nhà nước đã và đang rất quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới, đồng thời luôn tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào công tác xã hội. Do đó, tôi mong muốn đóng góp tiếng nói về việc phụ nữ cần được hiểu, nhìn nhận và đánh giá đúng về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ. Đồng thời động viên, khích lệ các chị em, đặc biệt là phụ nữ nông thôn cố gắng vươn lên để khẳng định mình. Thúc đẩy việc thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, phòng chống các tệ nạn xã hội nhằm tạo điều kiện giúp đỡ phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em có môi trường và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Bên cạnh đó, tôi sẽ làm tốt công tác giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng không có khả năng thoát nghèo, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với Người có công và các chế độ, chính sách về trợ giúp xã hội với đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tôi sẽ chú trọng đến các giải pháp để giảm nghèo bền vững thông qua hệ thống các chính sách ưu đãi về nhà ở, tạo công ăn việc làm, dạy nghề, nâng cao trình độ lao động qua đào tạo. Thường xuyên quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng yếu thế trong xã hội để có giải pháp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để họ vượt qua khó khăn hòa nhập cộng đồng, xã hội.

Thứ ba, Tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội xây dựng các cơ chế, chính sách đối với các huyện miền núi; những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và du lịch để Quốc hội quyết định; thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng, phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra…

 

...Với khả năng của mình, khi trở thành đại biểu quốc hội, trước hết tôi sẽ cố gắng:

1- Tích cực nghiên cứu học tập, trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của người cán bộ kiểm sát.

2- Tiếp thu ý kiến của cử tri.

3- Quan tâm đặc biệt đến vấn đề bảo vệ trẻ em; kiên quyết đấu tranh triệt để với các loại tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm xâm hại tình dục nói riêng.

4- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các tầng lớp dân cư bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau như: Tăng cường phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử lưu động các vụ án hình sự tại nơi thực hiện tội phạm hoặc nơi cư trú của tội phạm. Thông qua đó phổ biến giáo dục pháp luật để mọi cá nhân, tổ chức hiểu rõ hơn nữa về những vấn đề mà họ quan tâm.

Tôi mong rằng các vị cử tri sẽ ủng hộ tôi và ủng hộ các Đại biểu của ngành Kiểm sát nhân dân để chúng tôi có cơ hội thực hiện những dự định nêu trên và góp phần cùng với các đại biểu khác làm được nhiều việc có ý nghĩa vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân. Trước các vị cử tri tôi xin hứa luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, mang hết khả năng trí tuệ của mình giúp đỡ cử tri, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu để không phụ lòng tin, gửi gắm của cử tri…

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: