Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng...

08/06/2021

Ngày 7/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, thảo luận, cho ý kiến vào Đề án Xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ; Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho DQTV tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; việc ban hành Nghị quyết phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2045 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trường Khanh

 

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất chế độ, chính sách cho xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ; tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho DQTV tỉnh giai đoạn 2021-2025; đồng ý với phương án phân bổ đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

Với nội dung phát triển thành phố Phúc Yên, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất quan điểm xây dựng và phát triển Phúc Yên tăng trưởng ổn định, bền vững trên cả 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong đó, phát triển các ngành du lịch, dịch vụ là đột phá mũi nhọn; nông nghiệp có giá trị tăng cao, phát triển nông thôn toàn diện. Đến năm 2025, Phúc Yên trở thành đô thị loại II, hướng đến là thành phố xanh, điểm đến thân thiện, an toàn, có hạ tầng đô thị hiện đại.

Với Đề án Xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ; Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho DQTV tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với chủ trương của Đề án, tuy nhiên về đối tượng hưởng, mức hỗ trợ, thời gian hưởng…cần nghiên cứu thêm và giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn chỉnh, trình HĐND tỉnh nhằm đảm bảo chế độ, chính sách cho các đối tượng; về Nghị quyết phát triển phát triển thành phố Phúc Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý trực tiếp vào văn bản, ủy quyền lại cho Thường trực Tỉnh ủy, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh có chỉ đạo để tiếp tục hoàn thiện nghị quyết; về phương án đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách Trung ương cần phân bổ đồng đều giữa các địa phương nhưng không dàn trải, đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm.

Về các nội dung: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Bắc đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu A4; A5; điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Tường, đô thị Thượng Trưng huyện Vĩnh Tường đến năm 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch là rất cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát lại việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí, phù hợp với quy hoạch chung phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

Đề nghị UBND tỉnh rà soát lại tất cả các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh để đôn đốc và tổ chức thực hiện. Đây là điều kiện để cho phát triển công nghiệp, tăng dân số, đảm bảo tiêu chí trở thành đô thị mới, hiện đại, trung tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Tường, đô thị Thượng Trưng huyện Vĩnh Tường đến năm 2030.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đồng ý chủ trương cho nghiên cứu, đầu tư dự án khu đô thị sinh thái và dịch vụ phía Nam thành phố Vĩnh Yên tại các huyện Yên Lạc, Bình Xuyên; chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại phường Đồng Tâm; Hội Hợp (Vĩnh Yên); đề xuất của UBND tỉnh về chủ trương thành lập, triển khai dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đình Chu, huyện Lập Thạch. Đồng chí nhấn mạnh: Chỉ triển khai quyết định thủ tục đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, thực hiện dự án khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nga

 
Các tin đã đưa ngày: